Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019 r. w ramach programu „Wyprawka szkolna”.