Zarządzenie Nr 55 /19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 55 /19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.