Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.