Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019.