Zarządzenie nr 63/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Zamówień Publicznych.

Zarządzenie nr 63/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Zamówień Publicznych.