Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.