Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.