ZARZĄDZENIE nr 69/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE nr 69/2019 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.