Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.