Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokum

Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia2019  r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk na rok szkolny 2019/2020.