2020

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 09 listopada 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, zatwierdzenia i przystąpienia do projektu wdrożeniowego w ramach Osi priorytetowej..

Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 09 listopada 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, zatwierdzenia i przystąpienia do projektu wdrożeniowego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w

ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Kramsk z 10 września 2020 roku w sprawie użyczenia składników majątku z programu „Zdalna szkoła plus”

Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Kramsk z 10 września 2020 roku w sprawie użyczenia składników majątku z programu „Zdalna szkoła plus”

Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Kramsk z 10 września 2020 roku w sprawie użyczenia składników majątku z programu „Zdalna szkoła”

Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Kramsk z 10 września 2020 roku w sprawie użyczenia składników majątku z programu „Zdalna szkoła”

Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu dodatkowego naboru uczestników projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowan

Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu dodatkowego naboru uczestników projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę Kramsk.

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej pro

Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie nr 97/20 Wójta Gminy Kramsk z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania funduszem sołeckim w Gminie Kramsk.

Zarządzenie nr 97/20 Wójta Gminy Kramsk z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania funduszem sołeckim w Gminie Kramsk.

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 92/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężne

ZARZĄDZENIE NR 92/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej Pani Ewelinie Dunaj - Rzewuckiej.

Zarządzenie nr 91/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie nr 91/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kramsk za rok 2019.

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kramsk za rok 2019.

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniani

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Kramsk w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do przeprowadzenia postępowania na zlecenie realiza

ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do przeprowadzenia postępowania na zlecenie realizacji zadania publicznego: „ Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci, mieszkańców Gminy Kramsk"

ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do poświadczania dokumentów za zgodność z orygina

ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałe

ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 02.03.2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Dębicz w sprawie zmiany rodzaju i nazwy miejscow

Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Dębicz w sprawie zmiany rodzaju i nazwy miejscowości.

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizyczne

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku na terenie gminy Kramsk.

Zarządzenie Nr79 /2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2020 r...

Zarządzenie Nr79 /2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2020 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej w Drążku.

Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej w Drążku.

Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kramsk Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kramsk Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania do

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk  na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania do

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.