2008

Ogłoszenie o wyniku postępowania “Obsłga oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kramsk, Dębicz wraz z pompowniami w 2009 roku”

Obsłga oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kramsk, Dębicz wraz z pompowniami w 2009 roku

Ogłoszenie o wyniku postępowania Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.410.000

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wlotami ulicznymi w miejscowości Kramsk

Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania ,,Budowa ośrodka sportowo - pożarniczego w Helenowie Drugim-montaż stropu nad parterem budynku”

Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania ,Budowa ulicy Piłsudskiego w Kramsku wraz z krawężnikami”

Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Święte”

Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ksawerów”

Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wlotami ulicznymi w miejscowości Kramsk

Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowo-Osowce”

Wynik postępowania