Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS w Kramsku (usługi opiekuńcze)

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS w Kramsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku - ogłoszenie o zamówieniu na "Usługi opiekuńcze na terenie gminy Kramsk w roku 2021 i 2022"

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki nr 1 i 2

Załączniki nr 3, 4 i 5

Załącznik nr 6 - projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy - SOPZ

15.10.2020 Informacja ws. SOPZ