Zapytanie ofertowe - GOSP w Kramsku (diagnoza)

Wynik postępowania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i przygotowanie raportu z diagnozy”

GOPS w Kramsku ogłasza zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i przygotowanie raportu z diagnozy”

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy