IGP.271.1.13.2020.MK

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.

Budowa budynku garażowego dla jednostki OSP w Grąblinie

Treść ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8