IGP.271.3.2.2020.MS Nadzór inwestorski - oświetlenie

Przedmiotem rozeznania cenowego jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Dębicz-Kramsk-Kramsk Pole w gm. Kramsk”w ramach projektu nr RPWP.03.03.01-030-0003/18 pod nazwą: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”

Rozeznanie cenowe

Termin składania: 17.02.2020 godz. 15:30

Dokumenty związane z inwestycją znajdują się na stronie postępowania przetargowego LINK