IGP.271.3.3.2020.KFS Organizacja wycieczek

Przedmiotem rozeznania cenowego jest usługa dotycząca organizacji wycieczek

w związku z realizacją zadania pn.

Organizacja zajęć warsztatowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Kramsk tj. Szkoły Podstawowej w Anielewie, Szkoły Podstawowej w Woli Podłężnej, Szkoły Podstawowej w Wysokiem oraz Szkoły Podstawowej w Kramsku

w ramach projektu nr RPWP.0801.02-30-0137/17 pn. „Szkoły w Kramsku na szlaku edukacyjnego rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Rozeznanie cenowe - wycieczki

Termin składania: 20.02.2020 godz. 14:30