Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Wójt Gminy Kramsk ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. społeczno - obywatelskich.Modyfikacja dokumentu2020-03-27 09:39:10Karol Dolański Informatyk
ArchiwumModyfikacja dokumentu2020-03-27 08:50:02Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Kramsk z 5 marca 2020 r. w sprawie podziału referatów na stanowiska pracy, określenia ich nazw oraz wymiaru etatów referatów i samodzielnych stanowisk pracy.Modyfikacja dokumentu2020-03-27 08:48:34Karol Dolański Informatyk
ArchiwumUtworzenie dokumentu2020-03-27 08:47:31Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Kramsk z 5 marca 2020 r. w sprawie podziału referatów na stanowiska pracy, określenia ich nazw oraz wymiaru etatów referatów i samodzielnych stanowisk pracy.Utworzenie dokumentu2020-03-27 08:46:29Karol Dolański Informatyk
Regulamin organizacyjnyModyfikacja dokumentu2020-03-27 08:24:37Karol Dolański Informatyk
Regulamin organizacyjnyModyfikacja dokumentu2020-03-27 08:23:51Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kramsk.Utworzenie dokumentu2020-03-27 08:04:18Karol Dolański Informatyk
Informacje o stanie majątkowymUsunięcie dokumentu2020-03-27 07:55:31Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 marca 2020 r.Utworzenie dokumentu2020-03-26 15:22:26Karol Dolański Informatyk
IGP.271.3.7.2020.KFS rozeznanie - intalacja sieci SP Wysokie.Modyfikacja dokumentu2020-03-26 14:18:05Karol Dolański Informatyk
IGP.271.3.7.2020.KFS rozeznanie - intalacja sieci SP Wysokie.Utworzenie dokumentu2020-03-26 14:15:40Karol Dolański Informatyk
IGP.271.3.6.2020.KFS rozeznanie - inwentaryzacja obiektów Amfiteatr KramskUtworzenie dokumentu2020-03-26 14:13:45Karol Dolański Informatyk
Informacja dot. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.Utworzenie dokumentu2020-03-26 12:47:04Karol Dolański Informatyk
POSTANOWIENIE NR 9/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kramsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, gUtworzenie dokumentu2020-03-26 12:32:14Karol Dolański Informatyk
IGP.271.3.5.2020.KFS rozeznanie - inwentaryzacja obiektów SP Wola PodłężnaUtworzenie dokumentu2020-03-25 08:30:17Patryk Gensch
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji obejmującej: budowę budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP,Utworzenie dokumentu2020-03-24 14:40:04Patryk Gensch
Budowa budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzieModyfikacja dokumentu2020-03-24 14:35:02Patryk Gensch
Budowa budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzieUtworzenie dokumentu2020-03-24 14:34:05Patryk Gensch
IGP.271.3.4.2020.KFS rozeznanie - place zabawUtworzenie dokumentu2020-03-20 14:52:06Patryk Gensch