Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kramsk w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022Utworzenie dokumentu2020-08-03 16:47:04Marta Sobczak
IGP.271.1.7.2020.MKModyfikacja dokumentu2020-08-03 16:41:18Marta Sobczak
IGP.271.1.7.2020.MKUtworzenie dokumentu2020-08-03 16:40:54Marta Sobczak
UCHWAŁA NR XX/170/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2019.Utworzenie dokumentu2020-08-03 15:48:00Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XX/169/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.Utworzenie dokumentu2020-08-03 15:47:29Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XX/168/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.Modyfikacja dokumentu2020-08-03 15:46:19Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XX/168/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.Utworzenie dokumentu2020-08-03 15:46:13Patryk Gensch
Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2020 r. VIII kadencja.Modyfikacja dokumentu2020-08-03 15:45:00Patryk Gensch
Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kramsk, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 Utworzenie dokumentu2020-08-03 12:32:47Patryk Gensch
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.Utworzenie dokumentu2020-08-03 09:55:59Patryk Gensch
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29.07.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: termomodernizację z pUtworzenie dokumentu2020-07-29 15:03:37Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29.07.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę miejsca rekUtworzenie dokumentu2020-07-29 15:02:00Karol Dolański Informatyk
XX Sesja Rady Gminy KramskModyfikacja dokumentu2020-07-29 09:09:20Karol Dolański Informatyk
XX Sesja Rady Gminy KramskModyfikacja dokumentu2020-07-29 08:47:12Karol Dolański Informatyk
Wstępne informacje o realizacji projektuModyfikacja dokumentu2020-07-28 13:19:09Marta Sobczak
Wstępne informacje o realizacji projektuModyfikacja dokumentu2020-07-28 13:18:39Marta Sobczak
Wstępne informacje o realizacji projektuModyfikacja dokumentu2020-07-28 13:18:21Marta Sobczak
Wstępne informacje o realizacji projektuModyfikacja dokumentu2020-07-28 13:18:00Marta Sobczak
Wstępne informacje o realizacji projektuModyfikacja dokumentu2020-07-28 13:17:43Marta Sobczak
Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowychModyfikacja dokumentu2020-07-28 13:14:03Marta Sobczak