Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Wójt Gminy Kramsk ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy KramskUtworzenie dokumentu2021-01-26 08:42:47Patryk Gensch
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nowy CzarkówUtworzenie dokumentu2021-01-26 08:41:26Patryk Gensch
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Helenów DrugiUtworzenie dokumentu2021-01-26 08:40:22Patryk Gensch
ZAWIADOMIENIE o wspólnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu; KomUtworzenie dokumentu2021-01-25 17:03:33Patryk Gensch
Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2021 rok w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 202Utworzenie dokumentu2021-01-25 13:57:36Patryk Gensch
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Helenów Drugi.Utworzenie dokumentu2021-01-25 13:52:16Patryk Gensch
Zawiadamia się, że XXVII sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 10 lutego 2021 roku (środa) w Auli Szkoły Podstawowej w Kramsku. Początek godzina 10.00.Utworzenie dokumentu2021-01-25 13:42:52Patryk Gensch
Wzór wnioskuUtworzenie dokumentu2021-01-25 09:31:49Patryk Gensch
OkólnikUtworzenie dokumentu2021-01-25 09:31:03Patryk Gensch
I półroczeUtworzenie dokumentu2021-01-25 09:29:23Patryk Gensch
2021Utworzenie dokumentu2021-01-25 09:28:27Patryk Gensch
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn. „Legalizacja stawu ziemnego...Utworzenie dokumentu2021-01-22 12:26:02Karol Dolański Informatyk
Legalizacja stawu ziemnego, jako urządzenia melioracji wodnych, o powierzchni 2990 m2 , zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 420/2, 420/3, 420/4 obręb BilczewUtworzenie dokumentu2021-01-22 12:24:40Karol Dolański Informatyk
2021Utworzenie dokumentu2021-01-22 12:23:17Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z OPINIAMI dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MWp” na dz. nr. ew. 100/1 obręb Helenów Drugi gmina KrUtworzenie dokumentu2021-01-22 12:20:47Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 22.01.2012 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę...Utworzenie dokumentu2021-01-22 10:30:20Karol Dolański Informatyk
Wnioski do pobraniaModyfikacja dokumentu2021-01-22 10:25:05Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie nr 118/2021 Wójta Gminy Kramsk z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania koordynatora do realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu...Utworzenie dokumentu2021-01-22 10:18:50Karol Dolański Informatyk
Wnioski do pobraniaModyfikacja dokumentu2021-01-21 13:35:02Marta Sobczak
Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Kramsk.Utworzenie dokumentu2021-01-20 10:06:07Patryk Gensch