Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 30 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: rozbudowę sieci kanalizacyjneUtworzenie dokumentu2020-10-30 14:29:10Karol Dolański Informatyk
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Kramsk i Kramsk-Łęgi.Utworzenie dokumentu2020-10-30 14:26:46Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.Utworzenie dokumentu2020-10-30 09:45:17Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.Utworzenie dokumentu2020-10-30 09:05:50Michał Niedźwiecki
UCHWAŁA NR XXIV/193/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.Utworzenie dokumentu2020-10-29 12:01:32Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/192/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:56:14Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zamiaru zamiany nieruchomości.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:54:24Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/190/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:52:54Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:51:21Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/188/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grąblinie.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:49:37Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania propozycji cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z tzw. grupy „20.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:47:40Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/186/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:45:43Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/185/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określeniaUtworzenie dokumentu2020-10-29 11:43:49Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/184/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:42:07Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/183/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:38:58Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXIV/182/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew.Utworzenie dokumentu2020-10-29 11:37:07Karol Dolański Informatyk
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kramsk za cały rok 2019.Modyfikacja dokumentu2020-10-29 11:32:00Karol Dolański Informatyk
2019Modyfikacja dokumentu2020-10-29 11:29:31Karol Dolański Informatyk
Obwieszczenie - sprostowanie decyzji CP6-2020.Utworzenie dokumentu2020-10-27 14:07:21Karol Dolański Informatyk
Postanowienie sprostowanie oczywistej omyłki.Utworzenie dokumentu2020-10-27 14:06:18Karol Dolański Informatyk