Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.Utworzenie dokumentu2021-05-27 15:02:57Karol Dolański Informatyk
Wykaz gruntów przeznaczonych do najmu.Utworzenie dokumentu2021-05-26 14:19:52Karol Dolański Informatyk
Urząd Gminy KramskModyfikacja dokumentu2021-05-26 11:20:37Karol Dolański Informatyk
Informacja dotycząca konsultacji społecznych Projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk.Modyfikacja dokumentu2021-05-26 07:50:34Patryk Gensch
POSTANOWIENIE NR 22/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku.Modyfikacja dokumentu2021-05-25 10:26:40Patryk Gensch
POSTANOWIENIE NR 22/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku.Modyfikacja dokumentu2021-05-25 10:26:36Patryk Gensch
POSTANOWIENIE NR 22/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku.Utworzenie dokumentu2021-05-25 10:26:13Patryk Gensch
ZARZĄDZENIE NR 146/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18.05.2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk.Modyfikacja dokumentu2021-05-24 14:21:52Patryk Gensch
ZARZĄDZENIE NR 146/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 18.05.2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk.Utworzenie dokumentu2021-05-24 14:21:37Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXX/247/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwUtworzenie dokumentu2021-05-24 13:56:53Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXX/246/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Gminy Kramsk oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Utworzenie dokumentu2021-05-24 13:55:53Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXX/245/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu KonstytuUtworzenie dokumentu2021-05-24 13:54:51Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXX/244/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.Utworzenie dokumentu2021-05-24 13:53:55Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXX/243/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami KomuUtworzenie dokumentu2021-05-24 13:51:27Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXX/242/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rudzica.Utworzenie dokumentu2021-05-24 13:50:49Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXX/241/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.Utworzenie dokumentu2021-05-24 13:50:13Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXX/240/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych KramsUtworzenie dokumentu2021-05-24 13:49:18Patryk Gensch
Informacja dotycząca konsultacji społecznych Projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk.Utworzenie dokumentu2021-05-24 11:24:30Karol Dolański Informatyk
Informacja o diagnozie.Modyfikacja dokumentu2021-05-24 11:13:21Karol Dolański Informatyk
Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaModyfikacja dokumentu2021-05-21 12:38:48Patryk Gensch