Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Dodatkowy nabór uczestników projektu OZE: 09.09.2020 r. - 25.09.2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-10-14 10:34:11Karol Dolański Informatyk
Informacja o wynikach losowaniaUtworzenie dokumentu2020-10-14 10:30:40Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie Nr 54 /19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.Utworzenie dokumentu2020-10-13 11:15:39Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kramsk.Utworzenie dokumentu2020-10-13 11:14:09Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 170/18 Wójta Gminy Kramsk z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji RozwiUtworzenie dokumentu2020-10-13 11:12:36Karol Dolański Informatyk
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody pitnej do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sUtworzenie dokumentu2020-10-13 11:10:49Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Stwarzanie możliwości do integracji spUtworzenie dokumentu2020-10-13 11:08:16Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta.Utworzenie dokumentu2020-10-13 11:06:25Karol Dolański Informatyk
ZARZĄDZENIE nr 4/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów organów samorządu mieszkańców wsi.Utworzenie dokumentu2020-10-13 11:04:23Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie nr 2/18 Wójta Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w Utworzenie dokumentu2020-10-13 10:52:57Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.Utworzenie dokumentu2020-10-12 16:33:06Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr SO-0953/25/8/Ko/2020 z dnia 23.09.2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze GmiUtworzenie dokumentu2020-10-12 16:16:15Patryk Gensch
Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS w KramskuModyfikacja dokumentu2020-10-12 16:14:20Marta Sobczak
Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS w KramskuUtworzenie dokumentu2020-10-12 16:13:14Marta Sobczak
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.Utworzenie dokumentu2020-10-12 14:41:18Karol Dolański Informatyk
Dodatkowy nabór uczestników projektu OZE: 09.09.2020 r. - 25.09.2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-10-09 08:32:12Marta Sobczak
Informacja o wyborze ofertyUtworzenie dokumentu2020-10-08 14:17:49Patryk Gensch
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kramsk i jej jednostek organizacyjnychModyfikacja dokumentu2020-10-07 15:42:41Michał Niedźwiecki
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kramsk i jej jednostek organizacyjnychModyfikacja dokumentu2020-10-07 15:42:02Michał Niedźwiecki
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kramsk i jej jednostek organizacyjnychModyfikacja dokumentu2020-10-07 15:40:38Michał Niedźwiecki