Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Wnioski do pobraniaModyfikacja dokumentu2021-07-16 14:03:39Patryk Gensch
UCHWAŁA NR XXXII/260/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2020.Utworzenie dokumentu2021-07-16 13:46:55Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXXII/259/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.Utworzenie dokumentu2021-07-16 13:43:43Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXXII/258/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.Modyfikacja dokumentu2021-07-16 13:42:18Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXXII/258/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.Utworzenie dokumentu2021-07-16 13:41:29Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXXII/257/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność GminyModyfikacja dokumentu2021-07-16 13:39:52Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXXII/257/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność GminyUtworzenie dokumentu2021-07-16 13:38:49Karol Dolański Informatyk
UCHWAŁA NR XXXII/256/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Kramsk.Utworzenie dokumentu2021-07-16 13:36:17Karol Dolański Informatyk
XXXII Sesja Rady Gminy Kramsk (09-07-2021)Utworzenie dokumentu2021-07-16 11:34:57Karol Dolański Informatyk
XXXI Sesja Rady Gminy Kramsk (30-06-2021)Utworzenie dokumentu2021-07-16 11:31:59Karol Dolański Informatyk
Wzór wnioskuModyfikacja dokumentu2021-07-15 11:39:47Karol Dolański Informatyk
OkólnikUtworzenie dokumentu2021-07-15 11:38:34Karol Dolański Informatyk
II półroczeUtworzenie dokumentu2021-07-15 11:35:40Karol Dolański Informatyk
Obwieszczenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn. „Budowa urządzeń melioracyjnych wodnych – czterech ziemnych stawów rybnych na działce nr 92/3 obręb Święte, gmina KraUtworzenie dokumentu2021-07-15 08:22:04Karol Dolański Informatyk
Budowa urządzeń melioracyjnych wodnych – czterech ziemnych stawów rybnych na działce nr 92/3 obręb Święte, gmina KramskUtworzenie dokumentu2021-07-15 08:19:04Karol Dolański Informatyk
Klauzula informacyjnaUtworzenie dokumentu2021-07-14 11:09:53Karol Dolański Informatyk
Prowadzenie rejestru korespondencjiUsunięcie dokumentu2021-07-14 11:07:05Karol Dolański Informatyk
Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.Usunięcie dokumentu2021-07-14 11:07:00Karol Dolański Informatyk
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.Usunięcie dokumentu2021-07-14 11:06:55Karol Dolański Informatyk
KLAUZULA DO WIADOMOŚCIUsunięcie dokumentu2021-07-14 11:06:41Karol Dolański Informatyk