Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Kramsk, Kramsk-Pole, Bilczew 2020Modyfikacja dokumentu2020-11-19 12:44:59Marta Sobczak
Kramsk, Kramsk-Pole, Bilczew 2020Utworzenie dokumentu2020-11-19 12:44:37Marta Sobczak
Informacja o udzieleniu zamówieniaUtworzenie dokumentu2020-11-18 15:06:13Marta Sobczak
Wynik postępowaniaUtworzenie dokumentu2020-11-18 15:00:16Marta Sobczak
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o projekcie uchwały w sprawie podziały na obwody łowieckieUtworzenie dokumentu2020-11-17 14:26:50Patryk Gensch
Decyzja PPIS w sprawie jakosci wody, wodociąg Wola Podłężna 04.11.2020_r.Utworzenie dokumentu2020-11-13 14:58:05Karol Dolański Informatyk
Decyzja PPIS w sprawie jakosci wody, wodociąg Kramsk 04.11.2020_r.Utworzenie dokumentu2020-11-13 14:55:59Karol Dolański Informatyk
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami tUtworzenie dokumentu2020-11-09 15:12:11Karol Dolański Informatyk
Budowa budynku garażowego dla jednostki OSP w GrąblinieUtworzenie dokumentu2020-11-09 15:05:27Karol Dolański Informatyk
IGP.271.1.13.2020.MKUtworzenie dokumentu2020-11-09 14:59:15Karol Dolański Informatyk
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 09 listopada 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, zatwierdzenia i przystąpienia do projektu wdrożeniowego w ramach Osi priorytetowej..Utworzenie dokumentu2020-11-09 14:02:07Karol Dolański Informatyk
Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i przygotowanie raportu z diagnozy”Modyfikacja dokumentu2020-11-06 14:20:12Marta Sobczak
Ogłoszenie o zamówieniu - GOPS w Kramsku (usługi opiekuńcze)Modyfikacja dokumentu2020-11-06 14:19:37Marta Sobczak
Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i przygotowanie raportu z diagnozy”Utworzenie dokumentu2020-11-06 14:18:45Marta Sobczak
Zapytanie ofertowe - GOSP w Kramsku (diagnoza)Utworzenie dokumentu2020-11-06 14:14:56Marta Sobczak
Wykaz sołtysówModyfikacja dokumentu2020-11-05 14:48:53Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAw sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie i wyznaczeniu lokalizacji drogi wewnętrznej dla działek oznaczonychUtworzenie dokumentu2020-11-03 14:07:26Karol Dolański Informatyk
Budowa i wyznaczenie lokalizacji drogi wewnętrznej dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 528/10 i 528/11 położonych w obrębie Dębicz, gmina Kramsk.Utworzenie dokumentu2020-11-03 14:04:59Karol Dolański Informatyk
Oświadczenie majątkowe za rok 2019.Modyfikacja dokumentu2020-11-03 12:27:10Karol Dolański Informatyk
Oświadczenie majątkowe za rok 2019.Modyfikacja dokumentu2020-11-03 12:23:31Karol Dolański Informatyk