Jesteś tutaj:   

PETYCJE I ODPOWIEDZI

Petycja list otwarty od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

Petycja list otwarty od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

Uzupełnienie do petycji-listu otwartego.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2020.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2020.

PETYCJA od Pana Arkadiusza Rakoczego.

PETYCJA od Pana Arkadiusza Rakoczego.

Odpowiedź do petycji część II dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt

Odpowiedź do petycji część II dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt

Odpowiedź do petycji dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt.

Odpowiedź do petycji dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt.

Petycja dot. dezynfekcji część II od Szulc-Efekt.

Petycja dot. dezynfekcji część II od Szulc-Efekt.

Petycja dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt.

Petycja dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt.

Odpowiedź petycję dot. ścieków od Szulc-Efekt.

Odpowiedź petycję dot. ścieków od Szulc-Efekt.

Petycja dot. ścieków od Szulc-Efekt.

Petycja dot. ścieków od Szulc-Efekt.

Odpowiedź na petycję od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. z 23-04-2020 (21-05-2020).

Odpowiedź na petycję od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. z 23-04-2020 (21-05-2020).

Petycja od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. z 23-04-2020.

Petycja od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. z 23-04-2020.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2019.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2019.

Odpowiedź na petycję z dnia 17 grudzień 2019 roku dotyczącą płatności bezgotówkowych.

Odpowiedź na petycję z dnia 17 grudzień 2019 roku dotyczącą płatności bezgotówkowych.

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Odpowiedź na petycję z dnia 14 października 2019 roku dotyczącą płatności bezgotówkowych.

Odpowiedź na petycję z dnia 14 października 2019 roku dotyczącą  płatności bezgotówkowych.

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych z dnia 14 października 2019 roku.

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych z dnia 14 października 2019 roku.

Odpowiedź na petycję wniesioną drogą elektroniczną w dniu 24 lipca 2019 r. dotyczącą opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kramsk numerów służbowych telefonów komórkowych.

Odpowiedź na petycję wniesioną drogą elektroniczną w dniu 24 lipca 2019 r. dotyczącą opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kramsk numerów służbowych telefonów komórkowych.

Petycja pn. - taryfy telefoniczne część II - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.

Petycja pn. - taryfy telefoniczne część II  - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.

Odpowiedź na Petycję - Wniosek nr II z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszyno

Odpowiedź na Petycję - Wniosek nr II z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego.

Petycja pn. Wszyscy walczymy o czyste powietrze - w sprawie wyszczególnienia parku maszynowego - przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy.

Petycja pn. Wszyscy walczymy o czyste powietrze - w sprawie wyszczególnienia parku maszynowego - przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy.

Odpowiedź na petycję o zebranie ofert rynkowych w obszarze związanym z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych.

Odpowiedź na petycję o zebranie ofert rynkowych w obszarze związanym z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych.

Petycja o zebranie ofert rynkowych w obszarze związanym z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych oraz dokonanie analizy wydatków ponos

Petycja o zebranie ofert rynkowych w obszarze związanym z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w związku z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2018.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2018.

Petycja w sprawie V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"

Petycja w sprawie V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2017.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2017.

Petycja w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Petycja w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze.

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych  - zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze.

Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne-4 - wszyscy zmieniajmy Polskę na Lepsze.

Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne-4 - wszyscy zmieniajmy Polskę na Lepsze.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2016.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2016.

Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA

Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA.

W dniu  16 maja 2016 r. udzielono odpowiedzi napowyższą petycję.