Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Public
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZWIĄZKU ZE WSKAZANYM SPOSOBEM UDOSTĘPNIENIA.