Oświadczenia majątkowe za rok 2015.

Za cały rok 2015:

Jolanta Warzych - Z-ca Wójta

Maria Kordyl - Sekretarz Gminy

Marianna Desecka - Skarbnik Gminy

Barbara Rymarowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Izabela Mikołajczyk - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Krystyna Konieczyńska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Urbaniak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Zarębska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Marta Sobczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Świderska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Iwona Szafrańska- osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Dorota Graf- osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Po otrzymaniu pełnomocnictwa:

Marta Sobczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Świderska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Iwona Szafrańska- osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Dorota Graf- osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta