OGŁOSZENIE z dnia 24.10.2017 r. w sprawie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudzica i Żrekie.

OGŁOSZENIE z dnia 24.10.2017 r. w sprawie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudzica i Żrekie.