Oświadczenia majątkowe za rok 2017.

Maria Kordyl - Zastępca Wójta Gminy

Marianna Desecka - Skarbnik Gminy

Barbara Rymarowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Izabela Mikołajczyk - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Izabela Mikołajczyk - wyjaśnienie

Anna Urbaniak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Zarębska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Marta Sobczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Świderska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Stefańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Iwona Szafrańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - wyjaśnienie

Dorota Graf - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Andrzej Walczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Emilia Dopierała - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Anna Szymczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Szymczak - wyjaśnienie

Małgorzata Bąkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Biskupska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta