Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Kramsk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Kramsk