Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kramsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Anielew