Dodatkowy nabór uczestników projektu OZE: 09.09.2020 r. - 25.09.2020 r.

„Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej
dla gospodarstw domowych”

 

14.10.2020 r.

Informacja o wynikach losowania

Gmina Kramsk informuję, że w dniu 13.10.2020 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Kramsku odbyło się publiczne losowanie uczestników projektu.
Protokół z przeprowadzonego losowania.


08.09.2020 r.

Ogłoszenie dodatkowego naboru uczestników projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk

Regulamin dodatkowego naboru

Załącznik nr 1 - Wniosek

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością


29.09.2020 r.

Informacja o złożonych wnioskach w ramach dodatkowego naboru uczestników projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii

Gmina Kramsk informuje, że w wyznaczonym terminie dodatkowego naboru uczestników projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii wpłynęły 253 wnioski. Liczba złożonych wniosków przekracza liczbę dostępnych miejsc w projekcie, w związku z powyższym zostanie przeprowadzone publiczne losowanie uczestników projektu. Informacja o losowaniu zostanie podana do publicznej wiadomości, co najmniej 5 dni przed losowaniem, poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.kramsk.pl


07.10.2020 r.

Informacja o terminie losowania

Gmina Kramsk informuje, iż zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt 1 „Regulaminu dodatkowego naboru uczestników projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę Kramsk" stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 8 września 2020 r.,

13 października 2020 o godzinie 15.00 w Auli Szkoły Podstawowej w Kramsku

odbędzie się publiczne losowanie uczestników projektu.

Podczas losowania zostanie wyłoniona lista 100 uczestników, z czego pierwsze 60 uczestników zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a pozostałych 40 utworzy listę rezerwową według wylosowanej kolejności.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i warunki lokalowe w miejscu publicznego losowania może przebywać maksymalnie 75 osób. Ponadto informujemy, że publiczne losowanie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Kramsk (nazwa kanału YouTube "Gmina Kramsk Sesja").