Postanowienie o zdjęciu z tablicy ogłoszeń.

Postanowienie o zdjęciu z tablicy ogłoszeń.