OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 25.11.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę d

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia  25.11.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bilczew.